Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

28 marca 2012 Jedenaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zebrał się na 11 posiedzeniu. Porządek obrad przewiduje m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz     pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny skarbowy, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Ponadto przedstawiona zostanie informacja Prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych oraz informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Komisja Infrastruktury zaplanowała pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, omówienie problemów występujących w procesie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji w realizacji przewozów pasażerskich poza miastami. Komisja Gospodarki wysłucha informacji Ministra Gospodarki o stanie obecnym i perspektywach zaopatrzenia Polski w gaz.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć