Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

26 marca 2008 Jedenaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się 11 posiedzenie Sejmu RP. Obrady przewidziane zostały na dni 26, 27 i 28 marca. Porządek obrad przewiduje m. in. pierwsze czytania poselskich projektów ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia, o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Komisja Infrastruktury, której członkiem jest poseł Stanisław Lamczyk przedstawi przygotowane wspólnie z Komisją Skarbu Państwa sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”. Druga komisja w której zasiada poseł Lamczyk, czyli Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawi sprawozdanie o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć