- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Jesteśmy ze Strażakami

Na zwołanej w dniu 20 lipca br., konferencji prasowej poseł Stanisław Lamczyk wyraził duże zaniepokojenie sytuacją Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kwestia dotyczyła zaniechania wypłaty ekwiwalentów dla strażaków. Sytuacja ta wytworzyła się poprzez ministerialną interpretację przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która stwierdza, że ekwiwalent powinien być zwrotem za utracone wynagrodzenie, czyli nie należy się strażakom, którzy nie są zatrudnieni to jest rolnikom, bezrobotnym, emerytom bądź rencistom, uczniom oraz studentom.

Poseł Stanisław Lamczyk, Kazimierz Plocke i Marek Biernacki proponują zmianę wyżej wymienionej ustawy, która pozwoli gminom przekazywać pieniądze w formie dotacji przedmiotowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Galeria zdjęć [1]

[2]