Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

12 września 2012 Konferencja „Poszukiwanie i Wydobywanie Gazu Łupkowego”

Z inicjatywy wrocławskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie odbyła się konferencja „Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego”. Celem spotkania było zobrazowanie dotychczasowej wiedzy i aktualnie podejmowanych działań na rzecz poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i zagospodarowania gazu łupkowego, z uwzględnieniem aspektu: prawno-ekonomicznego, organizacyjnego, technicznego i ekologicznego. Ponadto konferencja miała zapoznać uczestników z kierunkami zagospodarowania pozyskanego gazu w kontekście całościowego bilansu energetycznego kraju.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć