Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

19 lipca 2019 Osiemdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 84 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto posłom został przedstawiony dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2018 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć