Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

1 lutego 2011 Osiemdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Trwa 84 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  W porządku obrad przewidziano m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych, Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Ponadto przedstawione zostaną sprawozdanie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe oraz sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988. Komisja Infrastruktury przygotowała wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć