Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

24 marca 2011 Osiemdziesiąte ósme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RP zebrał się na dwudniowym osiemdziesiątym ósmym posiedzeniu. Porządek obrad obejmuje m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i obuwia dla dzieci. Ponadto przewidziano także sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych oraz sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć