Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

23 lutego 2011 Osiemdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 85 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto przewidziane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.  Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć