Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

5 grudnia 2014 Osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 81 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rybołówstwie morskim, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. Ponadto posłom przedstawione zostały sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. Komisja Gospodarki przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć