Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

17 maja 2019 Osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 81 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdanie o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz wspólnie z Komisją Obrony Narodowej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz wspólne z Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, natomiast wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć