Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

17 grudnia 2010 Osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Na dzień 17 grudnia zwołane zostało 81 posiedzenie Sejmu. Porządek obrad obejmował informację Ministra Infrastruktury w sprawie sytuacji w PKP w związku z wprowadzaniem nowego rozkładu jazdy pociągów oraz warunkami podróżowania pasażerów, ponadto przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania w 1910 r. „Związku Strzeleckiego” we Lwowie i „Strzelca” w Krakowie, sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody oraz sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć