Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

26 listopada 2014 Osiemdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się 80 posiedzeniu Sejmu RP. Porządek obrad przewiduje m.in. pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń. Ponadto posłom przekazana informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym, natomiast Komisja Gospodarki sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć