Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

16 marca 2011 Osiemdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Dziś rozpoczęło się 87 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  Porządek obrad przewiduje m.in. pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Ponadto przedstawiona zostanie informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2011 roku, a także powołani zostaną członkowie Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawi sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć