- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Osiemdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Trwa 86 posiedzenie Sejmu RP. Rozpoczęcie obrad poprzedziły posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obradował także Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Na bieżące posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ponadto przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. Komisja Infrastruktury przedstawi w trzecim czytaniu sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.