Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

13 lipca 2012 Osiemnaste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 18 posiedzenie Sejmu VII kadencji. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Sejmowi przez Ministra Skarbu Państwa zostało przedstawione „Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.” Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2011.  Poseł Stanisław Lamczyk wraz z podkomisją nadzwyczajną której przewodniczy przygotował jednolity tekst projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć