Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

30 maja 2011 Ósma Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

W Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się VIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Porządek obrad obejmował m.in. przyjęcie uchwał: w sprawie Określenia   zakresu   i   formy   informacji   o   przebiegu   wykonania   budżetu województwa pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych  publicznych  zakładów   opieki  zdrowotnej,  ośrodków   ruchu  drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na l półrocze  roku, w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011-2026 oraz w sprawie zmiany budżetu  Województwa Pomorskiego na 2011 rok. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi .Radnym przedłożone zostało sprawozdanie z  pracy Zarządu Województwa Pomorskiego, a także informacja Przewodniczącego Sejmiku o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami. W sesji uczestniczył – zaproszony przez Przewodniczącego Sejmiku  –  poseł Stanisław Lamczyk.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć