Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

5 lutego 2008 Ósme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPW dniu jutrzejszym rozpoczyna się 8 posiedzenie Sejmu, natomiast już dzisiaj rozpoczynają  się posiedzenia komisji sejmowych. Komisja Infrastruktury zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, następnie poseł Stanisław Lamczyk i pozostali członkowie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych spotkają się z Julią Piterą – sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnikiem ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych. Natomiast plan ósmego  posiedzeniu Sejmu przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. Także sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy, wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2006 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Odbędzie się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks pracy.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć