Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

24 kwietnia 2008 Oświadczenie poselskie Stanisława Lamczyka

Sejm RPPoseł Stanisław Lamczyk czasie drugiego dnia posiedzenia Sejmu, w wygłoszonym oświadczeniu poselskim zwrócił uwagę na występujące w ostatnim czasie problemy wynikające z braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia posła Lamczyka. Tekst oświadczenia publikujemy poniżej.
„Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Analiza niektórych publikacji prasowych wskazywać może na brak profesjonalizmu pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony osób i mienia, które są objęte reglamentacją w formie koncesjonowania. Co chwilę jesteśmy informowani o nagrywaniu klientów w przebieralniach, przeszukiwaniach osób czy nieuzasadnionym użyciu środków przymusu. Wiadomo, że czynności kontrolne i nadzorcze nad firmami ochrony prowadzą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Policji, każde zgodnie z właściwością (art. 23 i 43 ustawy o ochronie osób i mienia). Czy jednak większą aktywnością nie powinna wykazywać się Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp, a w szczególności w zakresie sprawdzania kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony?
Co prawda ustawa określa, przy jakich czynnościach pracownik ochrony powinien legitymować się licencją, ale czy dopuszczalne jest wykonywanie czynności w miejscu publicznym, np. w marketach, bez jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych? Czy inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy prowadzą kontrolę kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony nieobjętych obowiązkiem posiadania licencji i poza obszarami podlegającymi obowiązkowej ochronie?
Uważam, że wielu naruszeń można uniknąć, gdyby pracownicy ochrony posiadali odpowiednie – lub jakiekolwiek – kwalifikacje zawodowe. Dziękuję bardzo”.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć