Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

11 stycznia 2012 Piąte posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 5 posiedzenie Sejmu RP VII Kadencji. Porządek obrad przewiduje m.in. pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o składkach  na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt. Ponadto przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Sprawozdanie z realizacji „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2010 roku”.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć