Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

26 lipca 2010 Pięćdziesiąta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się 50 sesja Sejmiku. Porządek dzisiejszych obrad obejmował m.in. przyjęcie uchwał: w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie realizacji projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap 1” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w części przewidzianej do realizacji w roku 2010, w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz w sprawie zatwierdzenia „Projektu planu finansowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na 2010 rok”. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z pracy Zarządu Województwa Pomorskiego oraz informacja Przewodniczącego Sejmiku o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami. W sesji uczestniczył – zaproszony przez Przewodniczącego Sejmiku  –  poseł Stanisław Lamczyk.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć