Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

20 listopada 2013 Pięćdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się 54 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmuje m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Ponadto przez Prezesa Rady Ministrów zostanie przedstawiony dokument: „Strategia Rozwoju Kraju 2020” wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłom złożona zostanie informacja Minister Edukacji Narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, dokonanej ustawą z 13 czerwca 2013 roku, w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych, powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci, uczęszczających do publicznych przedszkoli. Porządek 54 posiedzenia Sejmu może być uzupełniony o sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o: obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych, poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć