Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

18 listopada 2009 Pięćdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPWczoraj w godzinach popołudniowych rozpoczęło się 54 posiedzenie Sejmu RP VI kadencji.  Obrady otwarto pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o grach hazardowych, następne było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Na pozostałe dni 54 posiedzenia Sejm porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2007 r. ustawy z dnia 24 Marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ponadto przewidziano także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz informację Prezesa Rady Ministrów o stanowisku rządu na Konferencję Klimatyczną COP 15 w Kopenhadze.

Na 54 posiedzeniu Sejmu przestawiona zostanie informacja Ministra Infrastruktury nt. realizacji zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2007 r. wraz z Harmonogramem realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” na 2008 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz informacja Ministra Infrastruktury dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego pn. „Program ochrony brzegów morskich” w 2008 roku wraz z Harmonogramem planowanych zadań w ramach ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” na 2009 rok wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury. Stanowisko Komisji Infrastruktury przedstawi poseł Stanisław Lamczyk.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć