Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

21 października 2009 Pięćdziesiąte drugie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPDzisiaj, o godzinie 9.00 rozpoczęło się 52 posiedzenie Sejmu VI kadencji, potrwa ono do najbliższego piątku. W porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu, sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto przewidziano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Na posiedzeniu zostanie także przedstawiona informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Komisja, w której pracuje poseł Stanisław Lamczyk, czyli Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawi sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć