Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

20 stycznia 2010 Pięćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPO godzinie 9.00 rozpoczęło się 59 posiedzenie Sejmu. Obrady zainicjowało wystąpienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który przedstawił informację o realizowanych zadaniach resortu i głównych kierunkach polityki kulturalnej Państwa. W porządku trzydniowych obrad znalazły się takie punkty jak informacja Rządu na temat polityki rozwoju, informacja Rządu o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w latach 2007 i 2008. Ponadto odbędzie się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komisje, w których pracuje poseł Stanisław Lamczyk przygotowały: Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zaś Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Finansów Publicznych sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W trzecim dniu obrad przewidziane jest wystąpienie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć