Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

3 grudnia 2013 Pięćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się 55 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmuje m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Ponadto przewidziana jest także informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”. W trakcie 55 posiedzenia odbędzie się posiedzenie połączonych podkomisji do spraw transportu lotniczego i gospodarki morskiej  oraz podkomisji do spraw transportu drogowego i drogownictwa na temat bieżącego stanu i planów rozbudowy komunikacyjnej dostępności do portu Gdynia jako portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć