Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

1 grudnia 2009 Pięćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się 55 posiedzenie Sejmu VI kadencji. Porządek trzydniowych obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odbędzie się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Przedstawiona zostanie ponadto informacja Rządu o stanie lasów w roku 2007 oraz informacja o realizacji w 2007 r. „Krajowego programu zwiększania lesistości” oraz raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2007 i 2008 r. Komisja posła Stanisława Lamczyka, czyli Komisja Infrastruktury przedstawi sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć