Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

27 września 2013 Pięćdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 50 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. sprawozdane Komisji Infrastruktury o poselskich projektach ustaw o: zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie innych ustaw, zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej  i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks wykroczeń. Ponadto przedstawiono sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. oraz sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o  rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć