Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

18 grudnia 2009 Pięćdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPTuż po zakończeniu 56 posiedzenia Sejmu RP, rozpoczęło się kolejne 57 posiedzenie. Porządek obrad 57 posiedzenia przewidywał głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W punkcie drugim głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Punkt trzeci porządku obrad obejmował trzecie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2010. Ostatnim punktem było głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji rządu na temat polskiej misji wojskowej w Afganistanie.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć