Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

8 listopada 2013 Pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 53 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. przyjęcie przez aklamację uchwały w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy. Komisja Infrastruktury przygotowała  sprawozdania o rządowym projekcie ustawy  o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym. Komisji Gospodarki przygotowała  sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć