Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

4 listopada 2009 Pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPO godzinie 9.00 rozpoczęło się pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie potrwa trzy dni. W porządku obrad znalazły się takie punkty jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowe, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz informacja Rządu w sprawie sytuacji polskich rolników. Ponadto przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym oraz sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego.

Komisja Infrastruktury, w której pracuje poseł Stanisław Lamczyk przedstawi wspólnie z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć