Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

17 października 2007 Pieniądze dla kaszubskich gmin

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło uzupełniającą listę nowo przyjętych Projektów Indywidualnych w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Wspólne działania posła Stanisława Lamczyka oraz lokalnych samorządowców zaowocowały wpisaniem na listę indykatywną Chojnic, gdzie na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej przewidziano kwotę 13.3 mln euro oraz 27 mln euro na likwidację negatywnej antropopresji w mieście celem zapewnienia ochrony unikalnych walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000. Gmina Czersk uzyskała promesę na 7,58 mln euro z których ma być zapewniona ochrona rezerwatów przyrody na terenie Borów Tucholskich poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej. Gminy Sulęczyno i Sierakowice mogą zrealizować projekt uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy o wartości 10 mln euro.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć