- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Pierwsze dworce kolejowe w rękach samorządów

W programie pilotażowym przekazano jednostkom samorządu terytorialnego budynki dworców kolejowych wraz przyległymi działkami.  Jako pierwsze zostały przekazane obiekty w Chojnicach i Kartuzach. Zagospodarowane przez gminy dworce będą nadal służyć obsłudze podróżnych i transportu szynowego. Ponadto dzięki zagospodarowaniu ich przez gminy mają one szansę odzyskać dawną świetność. O szczegółach tego wydarzenia można przeczytać tutaj [1].