Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

13 września 2019 Podsumowanie działalności poselskiej w Sejmie VIII kadencji.

Szanowni Państwo.

Zbliża się czas zakończenia VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to dobry czas na podsumowanie minionych czterech lat pracy w parlamencie i okręgu wyborczym. W minionych latach wszyscy wspólnie co dzień oglądaliśmy rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i regionalnego ruchu kolejowego na Pomorzu. Sprawdziła się hipoteza, że dobrze zorganizowany publiczny transport zbiorowy jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego i demograficznego gmin i powiatów. Ponadto komunikacja zbiorowa to także ogromna wartość dla ochrony środowiska naturalnego, zmniejszenie ilości spalin wraz z rozwojem sieci gazowej na coraz większych obszarach Kaszub, pozwoli nam zostawić naszym dzieciom i wnukom Kaszuby w stanie nie gorszym niż my sami otrzymaliśmy, a czasem nawet w nieco lepszym. Wiele zostało zrobione, jednak pamiętajmy, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia.

Zapraszam do lektury.

Aktywność poselska w Sejmie RP to praca przede wszystkim w Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz przez krótki czas w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ponadto jeszcze w Podkomisji stałej ds. transportu kolejowego i poczty, której byłem wiceprzewodniczącym oraz w Podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa. W trakcie 86 posiedzeń Sejmu miałem 36 wystąpień, złożyłem 47 interpelacji, 6 zapytań poselskich oraz 2 pytania w sprawach bieżących. Udział w głosowaniach: 92.62%.

W tej kadencji moimi priorytetami, które w okręgu wyborczym udało się zrealizować były:

– Kontynuacja tworzenia sieci kolejowych jako podstawy zbiorowego transportu publicznego dla licznych mieszkańców na Pomorzu i Kaszubach.

– Kontynuacja rozwoju Pomorskiej Kolei Metropolitarnej poprzez utworzenia dalszych połączeń, zwiększenie przepustowości torów oraz elektryfikacja.

– Kontynuacja budowy drugiej nitki linii kolejowej 201 Gdynia -Kościerzyna – Maksymilianowo oraz elektryfikacja. Pomoc w organizowaniu merytorycznych spotkań dotyczących przyspieszenia wydania decyzji środowiskowej.

– Sugestie i tworzenie innego finansowania wspomnianej linii kolejowej 201. W wyniku prac na posiedzeniach Sejmowej Komisji Infrastruktury i rozmów w Centralnym Urzędzie Projektów Unijnych w Warszawie, finansowanie zostało zmienione, a środki finansowe na budowę tej linii na nowo pozyskane.

– Kontynuacja modernizacji linii kolejowych

 • Lębork – Sierakowice – Kartuzy – Żukowo Zachodnie – Gdańsk Wrzeszcz
 • Lipusz – Bytów
 • Reda – Hel (sugestie dotyczące wykonania mijanek i elektryfikacji linii), zorganizowałem spotkania w Pucku z branżystami z PKP i samorządowcami
 • Chojnice – Brusy – Kościerzyna – remont ze środków bieżących,

– Spotkania dotyczące modernizacji linii Wejherowo – Gniewino oraz Bytów – Korzybie,

– Udział w organizowaniu przejazdów sezonowego pociągu Czersk -Karsin – Kościerzyna

– Kontynuacja rewitalizacji dworców przekazanych samorządom oraz budowa parkingów.

– Organizowanie spotkań PKP, PLK i Urzędu Marszałkowskiego dotyczących finansowania na wykonawstwo przez Urząd Marszałkowski dokumentacji technicznej w/w rozwiązaniach.

– Uczestnictwo w tworzeniu nowego połączenia Kościerzyna – Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia.

– Zorganizowanie i kierowanie zespołem pracowników kolei i Politechniki Gdańskiej w zakresie innowacyjnego sterowania ruchem kolejowym -zapewniającego bezpieczeństwo pasażerów (złożenie patentów). Potencjał dla rozwiązań cyfrowych w transporcie szynowym okazuję się niemal nieograniczony – od inteligentnej infrastruktury i taboru poprzez nadzór nad operacjami i zarządzanie, interakcje z klientami, aż do tworzenia własnych innowacji i sztucznej inteligencji. Dziś cyfryzacja kolei i jej otoczenia może być motorem rozwoju wielu gałęzi naszej gospodarki.

– Kontynuacja budowy drogi ekspresowej nr 6 w tym: Obwodnicy Metropolitarnej Trójmiasta, (od Obwodnicy Południowej Trójmiasta -Kolbudy – Żukowo – Chwaszczyno) i dalsza część drogi ekspresowej od (Bożepole) Lębork – Słupsk – Sianów. Pomysł na przyspieszenie rozpraw sądowych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym o rok, (uczestnictwo we wszystkich rozprawach sądowych dotyczących kwestii spornych w Glińczu i Kolbudach). Wskazanie rządowi nowego źródła finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz prowadzenie rozmów w Ministerstwie Infrastruktury. W wypracowaniu rozwiązań duże znaczenie miało to, że od początku mojej działalności w Sejmowej Komisji Infrastruktury pomagałem w przedsięwzięciach inwestycyjnych dotyczących budowy obwodnic Chojnic, obwodnicy Kościerzyny, obwodnicy Kartuz.

– Czyste powietrze dla Pomorza i Kaszub. Kontynuacja tworzenia sieci gazyfikacji Gminy Sierakowice od projektu poprzez uzgodnienia i decyzje do rozpoczęcia inwestycji.

– Przygotowanie pomysłu i koncepcji na gazyfikację Gminy Stężyca pt. „Gazyfikacja Ośrodków Wypoczynkowego wokół Jezior Raduńskich” oraz uczestnictwo podczas wykonawstwa dokumentacji technicznej.

– Pomoc przy dokończeniu gazyfikacji Gminy Somonino i Gminy Kartuzy.

– Gazyfikacja Gminy Brusy, Gminy Karsin i Gminy Dziemiany -od sugestii przygotowania analiz bilansów energetycznych do przetargu na dokumentację techniczną linii wysokiego ciśnienia Chojnice – Brusy – Dziemiany – Bytów ze stacjami rozprężania gazu w Brusach, Lubni i Dziemianach.

 

Realizacja tych przedsięwzięć jest ogromnie ważna dla nas i przyszłości naszego regionu, nie można ich zaniedbać, należy je rozwijać i udoskonalać.Menu:

 • Aktualności
  • styczeń 2020
  • grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć