Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

6 października 2011 Podsumowanie VI kadencji Sejmu RP

W Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej pracowałem w Komisji Infrastruktury i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przewodniczyłem Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym. Ponadto brałem udział w pracach podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, podkomisji stałej do spraw transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych, podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego i gospodarki morskiej oraz podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury. Pracowałem także w czterech zespołach parlamentarnych, są to Kaszubski Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Parlamentarny Zespół ds. Innowacyjności i Informatyzacji  oraz Parlamentarny Zespół Kultury Regionalnej. W trakcie stu posiedzeń Sejmu 50 razy przemawiałem z mównicy sejmowej, złożyłem 44 interpelacje, 13 zapytań oraz 8 pytań w sprawa bieżących. Pracowałem nad 35 projektami ustaw, zaś pięciokrotnie był posłem sprawozdawcą. Przez cztery lata wziąłem udział w 96% głosowań.
W swoim okręgu wyborczym jako priorytetową traktowałem współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza w projektach związanych z ochroną środowiska, dzięki czemu Kaszuby uzyskały prawie 100 milionów złotych dofinansowania z budżetu centralnego. Byłem pomysłodawcą powrotu połączeń kolejowych Trójmiasta z Kaszubami. Dzięki współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, w tej kadencji udało się rozszerzyć projekt modernizacji linii kolejowych. Spółka powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego, czyli Pomorska Kolej Metropolitalna uzyskała 85% dofinansowanie z funduszy europejskich na budowę nowych linii kolejowych oraz modernizację tych łączących Bytów, Chojnice, Kartuzy i Kościerzynę z Trójmiastem. Jednym z projektów, który wniosłem do rozpatrzenia w Sejmie, było przekazanie dworców kolejowych w ręce samorządów, ustawa dotycząca tego projektu jest już na ostatnim etapie procedowania. Zaangażowany byłem w  rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przekonując firmę „Euronit” do zlokalizowania w Topolach fabryki dachówek. Sukcesem zakończyła się także interwencja w sprawie Chojnickiej Spółdzielni Inwalidów, której to groziła upadłość. Dotychczasowe moje osiągnięcia to pomoc w budowie obwodnicy Chojnic, remoncie drogi krajowej Gdynia – Kościerzyna, zdobyciu funduszy na rewitalizację obiektów sakralnych w Chojnicach, Goręczynie, Kartuzach i Żukowie, rozpoczęciu prac projektowych Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, inwestycjach związanych z ochroną środowiska dla gmin: Kartuzy, Karsin, Somonino, Sulęczyno i Sierakowice, budowie obiektów sportowych w Somoninie oraz pozyskaniu specjalistycznego sprzętu dla szpitali w Kościerzynie i w Gdańsku.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć