- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Rada Krajowa PO

[1]W Warszawie zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Przed posiedzeniem delegaci uczestniczyli we wspólnej Mszy Świętej w kościele Św. Kazimierza. W trakcie obrad jednomyślnie podjęto decyzję o zawiązaniu koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. W dwie godziny później, decyzję o koalicji z Platformą Obywatelską ogłosiła Rada Naczelna PSL.