Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

22 września 2010 Siedemdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 74 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W programie obrad przewidziano m.in. sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej, sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na posiedzeniach Komisji Infrastruktury zaplanowano m.in. rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ponadto przewidziano także rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz przyjęcie opinii o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajmie się rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć