- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 79 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Na bieżącym posiedzeniu posłom została przedstawiona informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Komisja Gospodarki przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw.