Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

1 grudnia 2010 Siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Trwa 79 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  W porządku obrad przewidziano m.in. pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw. Przewidziana jest także informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat wstępnych priorytetów i programu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.

Komisja Infrastruktury wspólnie z  Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmie się pierwszym czytaniem senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzy informację Ministra Środowiska oraz Ministra Rozwoju Regionalnego na temat  realizacji projektów indywidualnych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz uchwałę Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć