Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

23 października 2014 Siedemdziesiąte ósme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 78 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Posłom została przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów „Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku” oraz przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań „Programu dla Odry – 2006” w roku 2012, a także przez ministra środowiska informacja o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013” w roku 2013. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, natomiast wspólnie z Komisja Finansów Publicznych sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć