Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

23 listopada 2010 Siedemdziesiąte ósme posiedzenie Sejmu RP

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji zebrał się na 78 posiedzeniu. W porządku obrad znalazły się takie punkty jak: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Ponadto przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów oraz Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.  Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o kierujących pojazdami, sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Natomiast   Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć