Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

26 września 2014 Siedemdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 75 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o obligacjach, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Posłom przedstawiona została informacja Rady Ministrów nt. wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor finansów publicznych oraz informacja Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wraz z propozycjami zmian. Komisją Gospodarki wraz z Komisją Obrony Narodowej przedstawiła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć