Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

6 października 2010 Siedemdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RP zebrał się na 75 posiedzeniu. Porządek obrad przewiduje m.in. pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawi sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, Komisja Infrastruktury sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Ponadto Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawi sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Skarb Państwa odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przewiduje pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2008 – 2009.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć