Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

11 lipca 2014 Siedemdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 71 posiedzenie Sejmu RP. W trakcie posiedzenia posłowie m.in. odrzucili wniosek w sprawie konstruktywnego wotum nieufności dla rady ministrów oraz wniosku o wyrażenie wotum nieufności szefowi MSW. Ponadto uchwalone zostały nowelizacje: ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o rachunkowości. Na 71 posiedzeniu posłom przedstawiona została informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013 oraz informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć