Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

21 lipca 2010 Siedemdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 71 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, a także sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poseł Stanisław Lamczyk w trakcie bieżącego posiedzenia bierze udział w pracach Komisji Infrastruktury, podczas których zostanie przedstawiona informacja na temat stanu przygotowań Ministerstwa Infrastruktury do planowanego wprowadzenia w 2011 r. Elektronicznego Systemu Poboru Opłat za przejazd autostradami i wybranymi drogami krajowymi oraz rozpatrzone zostanie sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przewiduje rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej, rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustaw o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozpatrzenie projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski w dziedzinie ochrony środowiska.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć