Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

7 lipca 2010 Siedemdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 70 posiedzenie Sejmu RP VI kadencji. Przed otwarciem obrad poseł Stanisław Lamczyk wziął udział w posiedzeniach Komisji Infrastruktury oraz podkomisji nadzwyczajnych. Porządek obrad 70 posiedzenia Sejmu przewiduje przedstawienie m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto przedstawiona zostanie Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2007 r., na 31 grudnia 2008 r. oraz na 31 grudnia 2009 r. wraz ze stanowiskami Komisji Gospodarki. W porządku bieżącego posiedzenia Sejmu przewidziano także sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć