Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

27 października 2010 Siedemdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 77 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  Porządek obrad przewiduje m.in., pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działalności leczniczej  oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ponadto odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 Komisja Infrastruktury przygotowała  sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o kierujących pojazdami, sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz wspólne z Komisją Skarbu Państwa sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Komisja  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć