Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

20 października 2010 Siedemdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zebrał się na 76 posiedzeniu. Porządek obrad na najbliższe dni przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Ponadto przestawiona zostanie informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozpatrzy informację o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku. Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Skarbu Państwa rozpatrzy sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć