Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

12 sierpnia 2010 Siedemdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Siedemdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP miało szczególny charakter. Zostało zwołane w związku z powodzią, która dotknęła wielu mieszkańców Polski. Na 73 posiedzeniu Sejm uchwalił Ustawę o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. oraz Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć