Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

11 czerwca 2008 Siedemnaste Posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPW dniach 11,12 i 13 czerwca odbywać się będzie 17 Posiedzenie Sejmu VI kadencji. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Ponadto przewidziano pierwsze czytania rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w której zasiada poseł Stanisław Lamczyk, przedstawi sprawozdania o rządowym projekcie ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego oraz wspólne z Komisją Spraw Zagranicznych sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa i sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć