Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

16 stycznia 2012 Spotkanie Marszałków Województw poświęcone sprawom gazu łupkowego

Z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zorganizował spotkanie poświęcone tematyce gazu łupkowego.  Obecni byli  Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Członek  Zarządu Województwa Podkarpackiego. Głównymi tematami spotkania były  zapisy obecnie obowiązujących aktów prawnych, związanych z poszukiwaniem i wydobyciem złóż węglowodorów w Polsce oraz możliwości i kierunki ich zmian, celem   lepszego   dopasowania   polskich   przepisów   do aktualnych   warunków i potrzeb regionów oraz możliwości współpracy, podjęcie wspólnych działań w celu ułatwienia dialogu między inwestorami  a społecznościami lokalnymi oraz instytucjami zaangażowanymi w działania na rzecz środowiska naturalnego.  Obecny na spotkaniu poseł Stanisław Lamczyk przedstawił założenia nowego prawa górniczego i geologicznego oraz omówił problemy związane z prowadzeniem  prac poszukiwawczych na Kaszubach.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć